מדריך לניהול משאבי אנוש בזמן מלחמה

מלחמות וסכסוכים יוצרים אתגרים עצומים עבור ארגונים וכוח העבודה שלהם. המרכז הבינלאומי לכנסים בשיתוף מרצים ומומחים לתחום, חיבר עבורכם מדריך מקיף ומקצועי, המספק אסטרטגיות ושיטות עבודה מומלצות לניהול משאבי אנוש בתקופת מלחמה וחוסר ודאות. 

המדריך מכסה תחומי מפתח כגון תכנון כוח אדם, הדרכה, ציות לחוק, רווחת עובדים, תקשורת ושימוש בטכנולוגיה, והוא מתבסס על תובנות והמלצות מומחים לצד דוגמאות מארגונים במדינות שונות בעולם שחוו מלחמות ומצבי חירום. 

המטרה היא לעזור לארגונים לשמור על פעילות, לתמוך בעובדים ולהתחזק לאחר תקופת משבר. עם הדרכה מעשית מעוגנת בניסיון, זהו משאב רב ערך עבור אנשי מקצוע בתחום משאבי האנוש ומנהיגים עסקיים המנווטים בסערה. 

ריכז וערך יעקב אלוש, יו"ר פורום ישראל למשאבי אנוש


מדריך לניהול משאבי אנוש בזמני מלחמה

מדריך לניהול משאבי אנוש בזמן מלחמה

תכנון וגיוס כוח אדם
למנף מקורות גיוס חלופיים כמו עובדים לשעבר, צוות במשרה חלקית ומתנדבים כדי למלא צרכים דחופים. לספק הכשרה מהירה להכשרת עובדים חדשים וקיימים.

ייעול תהליכי גיוס לגיוס עובדים מהיר יותר, תוך מתן עדיפות לתפקידים חיוניים. הצעת תמריצים ובונוסים כדי למשוך כישרונות. 

צרו קשר עם סוכנויות תעסוקה כדי לגשת למועמדים מוסמכים עם כישורים רלוונטיים. 

גייסו כוח עבודה מגוון כדי לקבל מגוון רחב של נקודות מבט ומערך כישורים שימושיים בחוסר ודאות.


אימון ופיתוח
הכשרת עובדים במיומנויות הנדרשות לפעולות בזמן מלחמה. הכינו את הצוות לתפקידי מנהיגות כדי להבטיח ניהול חזק. 

הצליבו צוותים קיימים לביצוע תפקידים ותחומי אחריות מורחבים. הציעו הכשרה אינטנסיבית על מיומנויות ליבה בזמן מלחמה. 

הגמישו את ההכשרה באמצעות קורסים מקוונים, סרטונים, חוברות וכו'. הערכה ותיעוד של מיומנויות של צוות במיקור חוץ.


ציות לחוק, אתיקה וניהול סיכונים 
יש למנות מנהל שיבטיח שהמדיניות תואמת את התקנות המשתנות. 

לשמור על ציות לחוקים המקומיים והבינלאומיים, לרבות פעולות בזמן מלחמה. 

לשמור על שיטות אתיות כדי לשמור על מוניטין ולהימנע מבעיות משפטיות. 

עדכון נוהלי בטיחות ומתן הדרכה למזעור סיכונים. 

לפתח תוכניות מגירה להמשכיות בכוח העבודה אם צוות מפתח אינו זמין. 

חיזוק אבטחת הסייבר כדי להגן על נתונים.


ניהול ביצועים 
להעריך תכופות את ביצועי העובדים כדי להבטיח התאמה לדרישות המשתנות. 

הטמעת משוב בזמן אמת להתאמות מהירות.


רווחת העובדים 
לספק מערכות תמיכה לעובדים ולמשפחות שנפגעו. 

לנקוט בצעדים כדי להניע ולערוך את הצוות על רקע מורל נמוך. להעריך מחדש את התגמול עבור תפקידים תובעניים.

להציע גמול שעות נוספות או חופשה כדי לתמרץ עבודה נוספת. לספק פרמיות עבור מטלות מסוכנות. 

להרחיב את הגישה לייעוץ, תוכניות בריאות ושירותי בריאות הנפש. מעקב אחר מתח העובדים וקידום תמיכה בבריאות הנפש.


תקשורת ושקיפות
העבירו בבירור שינויים בפעולות, פרוטוקולי אבטחה ועדכונים חשובים אחרים.

עודדו מעורבות עובדים כדי להבין חששות ולספק תמיכה.


שימוש בטכנולוגיה
השתמשו בטכנולוגיות משאבי אנוש כדי לייעל תהליכים ולהבטיח נתונים מדויקים בזמן אמת לקבלת החלטות.

אפשרו עבודה מרחוק עם טכנולוגיות לשמירה על פעולות תוך הבטחת בטיחות. 


אחריות חברתית ותאגידית 

השתתפו בפעילויות התומכות בקהילות שנפגעו ממלחמה כדי להגביר את המוניטין של החברה ואת מורל העובדים.


תכנון לימים שלאחר המלחמה 

הכינו תוכניות לסייע לעובדים לחזור לפעילות רגילה לאחר המלחמה. 

יישמו לקחים שנלמדו כדי לשפר ההיערכות לחירום בעתיד. 


סיכום
HRM בזמן מלחמה דורש איזון בין צרכים תפעוליים לרווחת העובדים וציות לחוק/אתי. באמצעות גישה הוליסטית, חברות יכולות לנווט באתגרים, לתמוך בעובדים ולתרום ליציבות.


להלן כמה דוגמאות לניהול משאבי אנוש שאומצו על ידי ארגונים בזמן מלחמה או סכסוכים: 

בישראל:, בתקופות של איומים ביטחוניים מוגברים, חברות סיפקו הסעות פרטיות כדי להרגיע את העובדים ולהבטיח המשכיות עסקית. 

IBM: ל-IBM יש היסטוריה ארוכה של תמיכה בעובדיה בזמן מלחמה. IBM פיתחה מספר תוכניות לתמיכה בעובדיה ובמשפחותיהם, כולל תוכניות טיפול בילדים, שירותי ייעוץ וסיוע פיננסי. 

בואינג: לבואינג יש תוכנית מגירה לשמירה על הייצור במקרה של הפרעה גדולה, כמו פיגוע טרור או אסון טבע. התוכנית כוללת הכשרה צולבת של עובדים במספר משימות ותפקידים, ופיתוח אתרי ייצור חלופיים. 

ארגונים בעלי פעילות בינלאומית מספקים לעיתים קרובות קצבאות מצוקה נוספות, כיסוי ביטוחי וחופשות בתשלום לעובדים הפרוסים במקומות בסיכון גבוה. 

חברות עם מפעלים ליד אוקראינה הגבירו את האבטחה הפיזית, ערכו תרגילי חירום, אגרו אספקה חיונית, וערכו תוכניות מגירה להעברה במהלך הפלישה של רוסיה, תוך הגנה על נכסים ואנשים כאחד. 

במהלך מלחמות, מקומות עבודה רבים מיישמים תוכניות בריאות, שירותי ייעוץ ותמיכה בבריאות הנפש כדי לעזור לעובדים להתמודד עם מתח וחרדה.