Epitome of Excellence

אשר (אשי) קוהלי image

וועידת ישראל למשאבי אנוש HR2022


Epitome of Excellence 

תאריך: 20/07/22
שעה: 12:00
מיקום: אקספו ת"א ביתן 10 - אולם A3

השתתפות אינה כרוכה בתשלום אולם מותנת ברישום מראש

העידן הנוכחי מצריך אותנו כארגונים לעשות יותר עם פחות כוח אדם. ברם, חברות רבות מתקשות למצות את פוטנציאל ההון האנושי.
הדרך להתמודד ולהתקדם הינה באמצעות שיפור ביצועי כל אחד מהעובדים. שיפור המיקוד האישי והעסקי, ביחד עם היכולת ללמוד מהצלחות ומכישלונות, מהווה ציר מרכזי המאפשר עמידה בהישגים הנדרשים ושיפור הרווחיות תוך בניית תחושת סיפוק והישגיות בקרב העובדים.

במסגרת ההרצאה תוצג מתודולוגיה לשיפור ביצועים הנשענת בבסיסה על עקרונות ההצלחה של חיל האוויר הישראלי.

מרצה: אשר (אשי) קוהלי - מנכ"ל חברת KORAL, טייס קרב, מפקד הרשת של חיל האוויר במילואים, מומחה בהטמעת מתודולוגיות לשיפור ביצועים ורווחיות 

לאשי ניסיון רב בהטמעת מתודולוגיות לשיפור ביצועים ורווחיות בקרב ארגונים וכן ניתוח אתגרים ומתן פתרונות יצירתיים.
בראייתו, הדרך להצלחה עוברת בהגדרת מטרות ברורות בתחילתה ובחינת התוצאה הסופית לאחר מעשה תוך תהליך לימוד מתמיד לאורכה ולרוחבה.

* ההרצאה תינתן במסגרת מסלול משאבי אנוש וניהול ארגוני

וועידת ישראל למשאבי אנוש HR2022, כוללת 5 מסלולי תוכן מרכזיים וכן ביקור בתערוכה ססגונית ומרתקת להצעות ולרעיונות לפיתוח אושר אירגוני ובכלל זה שירותים ומפגשים עם ספקים ונציגים בתוך תעשיית משאבי אנוש.

הוועידה מציעה 5 מסלולי תוכן:ניתן לשלב בין המסלולים וההרצאות בהתאם לתחומי התעניינותם ולהשתתף בכל האירועים במתחם.

וועידת ישראל למשאבי אנוש - יולי 2022
הירשמו עכשיו - מספר המקומות מוגבל!