גברים כסוכני שינוי: תפקידם של גברים בקידום שוויון מגדרי בארגונים

מרצה: פרופ' רונית קרק, מומחית למגדר ומנהיגות, מייסדת מסלול מיגדר בשטח, המחלקה לפסיכולוגיה, אוניברסיטת בר אילן ובית ספר למנהל עסקים, אוניברסיטת אקסטר באנגליה.


האם גברים יכולים לשמש כבני ברית אפקטיביים במאבק לקידום שוויון מגדרי במקום העבודה? הרצאה זו תבחן את הדילמות והאתגרים עימם מתמודדים גברים המעוניינים לקדם שינוי, לצד הזדמנויות ודרכי פעולה אפשריות.

נשמע תובנות מחקריות עדכניות ונלמד מההצלחות והפרקטיקות המיטביות בשטח. נבין כיצד ניתן לרתום גברים כסוכני שינוי, ויחד נחשוב על דרכים יעילות להתגבר על המכשולים בדרך לשוויון.
 

מועד ההרצאה: 26/02/2024 שעה 12:15

מקום: אקספו תל אביב, שדרות רוקח 101, תל אביב יפו - ביתן 10 אולם A4 


רישום לכנס מיתוג מעסיק

להעצים אנשים, ליצור אפשרויות !

וועידת ישראל למשאבי אנוש לשנת HR2024, מבטיחה להאיר את האופק של תעשיית משאבי האנוש, להציע תובנות, השראה ואסטרטגיות ייחודיות כיצד לכבוש את עולם העבודה החדש. הבטיחו את מקומכם!