תוכנית הוועידה וסדר יום


וועידת ישראל למשאבי אנוש - ינואר 2018