I see cyber risks everywhere

למרות מה שאולי חשבתם, מתקפת סייבר היא לא אירוע טכנולוגי. מדובר בסיכון עסקי גדול כל כך עד כדי איום על ההמשכיות העסקית כולה כשלתפקוד המשאב האנושי תפקיד קריטי ביכולת של הארגון לצמצם את החשיפה לסיכון ואף לתרום תרומה משמעותית במהלך ההתמודדות כשהמתקפה מתרחשת.

ד

בהרצאתה, מציגה עינת מירון את מאחורי הקלעים של מתקפות הסייבר ומדגימה כיצד גם מנהלי משאבי האנוש הם שחקן חשוב במוכנות הארגונית להתמודדות עם הסיכון. בהרצאה תקבלו רקע מעשי על מהותן של מתקפות הסייבר, דוגמאות מוחשיות וכלים שיעזרו לכם להוביל תפיסת הערכות פרקטית ומיידית, בארגון שלכם.

מרצה: עינת מירון, יועצת מומחית להנהלה בכירה בתחום Cyber Resilience, מלווה מנהלים וארגונים בהערכות מקדימה והתמודדות יעילה ומדויקת יותר עם סיכוני סייבר בהיבט הניהולי

ההרצאה תינתן במסלול משאבי אנוש | מיקום: אקספו ת"א ביתן 10 | אולם A3 

ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום וכוללת אירוח מלא כיבוד עשיר ומופע, אולם היא מיועדת למוזמנים בלבד, מותנת ברישום מראש ומוגבלת במספר המשתתפים.