ד"ר גל זוהר

מנהל מחלקת מחקר ומדיניות בשירות התעסוקה