עינבל נמיר


עינבל נמיר

ראש תחום סביבת עבודה עתידית, Deloitte