עו"ד ניצן מנדל

מחלקת דיני עבודה במשרד עוה"ד AYR – עמר רייטר ז'אן שוכטוביץ ושות'