מיכל לוגסי

מיכל לוגסי, יו"ר וועד עובדי המינהל בנמל אשדוד