יעקב אלוש

יו"ר וועידת ישראל למשאבי אנוש HR2021, עורך המדריך השלם ליחסי עבודה