פרופ' שלומית יניסקי-רביד
מרצה בכירה למשפטים

מרצה בקריה האקדמית אונו, ראש מכון שלום למחקר השוואתי, מכון אליהו למשפט וטכנולוגיה