מילה פינקלשטיין
סטוריטלרית

מומחית למתודולוגיות והעברת מסרים ותקשורת אפקטיבית