יעקב אלוש
יו"ר הוועידה

עורך המדריך השלם ליחסי עבודה, מומחה לרווחה ארגונית