ד"ר מוריה לוי
יו"ר הפורום הישראלי לניהול ידע

יו"ר ועדת המומחים של ISO לניהול ידע, מנכ"ל ROM Knowledgeware