אוסנת לאוטמן
OLM-Consulting

מומחית לתרבות עסקית, מחברת ‘Israeli Business Culture’