אוסנת לאוטמן

מומחית לתרבות ישראלית עסקית ולפער לתרבויות אחרות