שי גולדן
מגיש תוכנית יומית לסיכום חדשות היום "סוגר עניין" בערוץ 13