ניהול היברידי


התאמת הארגון לעבודה היברידית המשלבת בין עבודה מהמשרד לעבודה מהבית.

ניהול היברידי
משאבי אנוש הם פונקציה ארגונית קריטית המחייבת אותנו למנף את הערך והעוצמה שאנו מביאים אתנו כמנהלים מדי יום. וועידה זו תציג דרכים מוחשיות לשילוב משאבי האנוש בין מחלקות הארגון ותחשוף כיצד על משאבי האנוש לתמוך ביעדים ארגוניים, להביא לתרבות חיובית ובונה וכיצד ליצור את השינוי הנדרש.

הוועידה תדון גם בסוגיות חדשות ובשינויים הארגוניים שהשאירה לנו מגפת הקורונה, ובכלל זה התאמת מקום עבודה לעבודה היברידית המשלבת בין עבודה מהמשרד לעבודה מהבית.
הוועידה תעלה גם על במת הדיונים מגמות רבות בניהול ההון האנושי, כולל סקירה מקרו-כלכלית וטכנולוגית שישפיעו על מקום העבודה כבר השנה.

ההשתתפות בוועידה מאפשרת להשיג משוב וידע שניתנים ליישום בארגון, לצד יצירת קשרים חדשים והרחבה של הרשת החברתית והמקצועית, שמובילים לשיתופי פעולה פוריים ומחזקים את הבסיס המקצועי. הירשמו ללא עלות עוד היום.