11:30 - שינוי חוקי המשחק בעולם העבודה: מגמות עיקריות


11:30 - שינוי חוקי המשחק בעולם העבודה: מגמות עיקריות
מרצה: ד"ר נירית תושב אייכנר, חוקרת עולם העבודה החדש, יועצת ארגונית, חברת סגל במרכז האקדמי פרס- בית הספר למנהל עסקים

בהרצאה נתמקד בהבנת השינויים שחלו בעשור האחרון בעולם העבודה, בארץ ובעולם. דגש מיוחד יושם על הקונפליקט הרב דורי שנוצר בעקבות תמהיל עובדים מדורות שונים Z,X,Y, בייבי בומרס, הדילמות שנוצרות כגון: שימור עובדים, תגמול, פערי תרבות וכן יוצגו כמה מהדרכים לפתרון.