11:30 - למידה דיגיטלית בארגון - אמצעי מיידי ליצירת מחוברות וחווית עובדים


11:30 - למידה דיגיטלית בארגון - אמצעי מיידי ליצירת מחוברות וחווית עובדים
מרצה: רינת אהרוני - מנהלת תחום פיתוח ארגוני וטכנולוגיות למידה Ness

מחוברות עובדים (Engagement) משפרת את שביעות רצון הלקוחות והעובדים, מאפשרת למידה והתפתחות לארגון ולעובדיו ויוצרת את ההבדל בין ארגון שורד לארגון מנצח. בעידן הדיגיטלי, כשהשפעת הטכנולוגיה עוצמתית יותר, חיוני לרתום גם אותה לשיפור מחוברות העובדים בארגון. בהרצאה נלמד כיצד בניית "חווית לומד" מתמשכת מאפשרת ליצור מחוברות אמיתית ומדוע חובה עלינו לרתום את הטכנולוגיה כדי לסייע לנו בכך.