13:00 - סוגיות עדכניות וסקירה משפטית ברכש


13:00 - סוגיות עדכניות וסקירה משפטית ברכש
מרצה: ד"ר עו"ד אורן שבת, מומחה בדיני מכרזים ציבוריים ומחבר הספר העתירה המינהלית והסעדים במכרזים ציבוריים (פרלשטיין גינוסר, 2017)

חוקים והלכות חדשות בדיני מכרזים ורכש. סקירת משפטן מומחה שיסקור את החידושים האחרונים וחידושים בענייני חוק ומשפט.