09:00 - הרכש והעבודה מול הלקוחות הפנימיים


09:00 - הרכש והעבודה מול הלקוחות הפנימיים
מרצה: דוד ענבר מנכ"ל מינט טכנולוגיות

איך צריך לעבוד, מה היעדים, מה מותר ובמיוחד מה אסור לעבודת רכש עם לקוחות הפנימיים. מדברים הרבה על עבודת הרכש עם הספקים, אולם מדברים הרבה פחות על עבודת הרכש עם הלקוחות הפנימיים. ההרצאה תתמקד בנושא חשוב זה ותציג שולחן ערוך של כללי עשה ועל תעשה. יינתן זמן להעלות שאלות.