12:00 - רכש מעגלי – כלי לקידום הביצועים הסביבתיים של הארגון"


12:00 - רכש מעגלי – כלי לקידום הביצועים הסביבתיים של הארגון"
מרצה: אבי בלאו - ראש מכון אפקה להנדסה וכלכלה מעגלית, מהנדס תעשיה וניהול, בעל תואר שני בתכנית הבינלאומית למדעי הסביבה של אוניברסיטת לונד, שבדיה. מלווה זה 15 שנה ארגונים גדולים ומשרדי ממשלה בפיתוח הזדמנויות עסקיות וכלכליות בתחום איכות הסביבה וניהול האתגר הסביבתי.

פעילות הרכש נתפסת פעמים רבות כפעילות לוגיסטית או אדמיניסטרטיבית "בלבד", ואולם להחלטות רכש השפעה על הביצועים הסביבתיים של הארגון כולו ועל היעילות הסביבתית של המוצרים והשירותים שהארגון מספק ללקוחותיו. אבי בלאו - ראש מכון אפקה להנדסה וכלכלה מעגלית, יציג בהרצאה חדשנית, דוגמאות לתהליכי רכש שהביאו לתוצאות ירוקות ולחסכון כלכלי, ויציג מספר כלים שיכולים לרתום את מנהלי הרכש למאמץ הארגוני לשיפור הביצועים הסביבתיים.