12:15 - איגוד מקצועי: "המאבק על הוועד"


12:15 - איגוד מקצועי: "המאבק על הוועד"
מרצה: יהושע (שוקי) שטאובר, יועץ, סופר, עיתונאי, ומומחה לניהול, יחסי עבודה וקריירה

הספר "המאבק על הוועד" מתאר בהרחבה את המניעים שגרמו בעשור האחרון לעובדים רבים לצאת למאבק מול מעסיקיהם כדי להתארגן במסגרת איגודים מקצועיים ולהקים ועד עובדים במקומות עבודתם. מפגש עם שוקי שטאובר, מחבר הספר שיספר וייסקור את התהליכים שחוו וועדי העובדים ממגוון היבטים: תהליכי רוחב משקיים, התמודדויות משפטיות, שימוש באמצעי התקשורת וברשתות חברתיות, הפגנות רחוב ועוד.