10:30 - מנהיגות: מפתחות להצלחה


10:30 - מנהיגות: מפתחות להצלחה
מרצה: ד"ר עוז גוטרמן – פסיכולוג ומומחה בייעוץ ארגוני , מומחה בתחום המצוינות, חוקר ומומחה בתחום האינטליגנציה הרגשית וניתוח שפה לא מילולית.

הרצאה מיוחדת על מנהיגות של הפסיכולוג, ד״ר עוז גוטרמן המראה את כל הדרכים כיצד לרתום את עובדי הארגון לטובת רעיון או משימה, או פעילות. ההרצאה משלבת בין הומור, מחקר וחוויה החושפת את הגורמים המנבאים הצלחה!